Next.js
/
個人開発

個人開発におすすめの Next.js 技術スタック 【2022年9月】

個人開発で数年間 Next.js を使ってきた中で便利に感じていることや、知見を発表用にまとめました。個人開発楽しいよ!
更新: 

Next.js / 個人開発 について

There are technical posts about "個人開発" in Next.js.
Next.jsの人気記事

Cách lấy data trong Next js

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy data và các kỹ thuật render data trong Next js
更新: 

Simple Layered Architecture with Next.js

We will introduce a simple Layered Architecture in Next.js to give you an idea of how to achieve a good separation of responsibilities and high maintenance code.
更新: 

Introducing Recoil library

Recoil is an experimental set of utilities for state management with React.
更新: 

Note that SWR does polling fetch by default

SWR does polling fetch by default, so set the option appropriately to avoid over-access.
更新: 

Giới thiệu về thư viện Recoil

Recoil là 1 thư viện quản lý trạng thái cho React. Sử dụng recoil có nhiều lợi điểm như bên dưới
更新: 

The conception of Atomic Design

It introduces the conception of Atomic Design by Brad Frost.
更新: 

A cache that uses both memory and memcached

It introduces a cache that uses both memory and memcached.
更新: 

Làm sao để viết code tốt?

Bài viết này tập trung vào hướng dẫn việc viết code như thế nào để nâng cao tính dễ đọc từ đó nâng cao khả năng phát triển lên cao hơn của ứng dụng đặc biệt là đối với người mới cũng có thể dễ dàng hiểu được.
更新: 

Giới thiệu về React Hook SWR

Tên SWR là viết tắt của 3 chữ stale-while-revalidate có nghĩa là sử dụng trạng thái cũ nhưng vẫn update lại nó để có được dữ liệu cập nhật mới nhất và đảm bảo data vẫn được cache
更新: 

Introducing Next.js

Next.js is a framework that helps you React apps easily with SSR and static generation, etc.
更新: 
/個人開発