Điều khoản dịch vụ

Chào mừng đến với Price Rank Tech Blog! Điều khoản dịch vụ chính của chúng tôi như dưới đây.

Chia sẻ, mở rộng và đào sâu kiến thức trên toàn thế giới

Sứ mệnh của chúng tôi là chia sẻ, mở rộng và đào sâu kiến thức trên toàn thế giới. Price Rank Tech Blogcung cấp một nơi để đặt câu hỏi và kết nối những người cung cấp những câu trả lời độc đáo, sâu sắc và có chất lượng cao.

Người dùng sở hữu nội dung

Người dùng quản lý bài đăng sở hữu nội dung. Người dùng cho phép chúng tôi và những người dùng khác của Price Rank Tech Blog có giấy phép và được quyền sử dụng.

Cung cấp nội dung "Nguyên mẫu"

Nội dung và tài liệu của công ty chúng tôi được cung cấp đế người dùng bằng trạng thái "Nguyên mẫu" mà không có bất cứ sự đảm bảo nào. Do đó tất cả người dùng sử dụng Price Rank Tech Blog sử dụng nó tự chịu rủi ro.

Nơi mà tất cả người dùng cảm thấy thoải mái

Người dùng đồng ý theo các quy tắc của nền tảng của chúng tôi. Ngoài ra, khi sử dụng Price Rank Tech Blog bạn phải đồng ý với những điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư do chúng tôi quy định.

Hoan nghênh những phải hồi

Chúng tôi cung cấp cho người dùng công cự để gửi phản hồi và báo cáo khiếu nại. Nếu bạn cho rằng một người dùng nào đó đã vi phạm những điều khoản của Price Rank Tech Blog hoặc vi phạm pháp luật như là quyền sở hữu trí tuệ, bạn có thể sử sử dụng mẫu liên hệ để báo cáo với chúng tôi.
/Điều khoản dịch vụ