Bạn muốn hỏi một chuyên gia các câu hỏi về Next.js hoặc Firebase của bạn?
Đặt câu hỏi
もっと見る

Làm sao để viết code tốt?

Bài viết này tập trung vào hướng dẫn việc viết code như thế nào để nâng cao tính dễ đọc từ đó nâng cao khả năng phát triển lên cao hơn của ứng dụng đặc biệt là đối với người mới cũng có thể dễ dàng hiểu được.
Cập nhật: 

Cách sử dụng CSS Grid

Hướng dẫn chi tiết các sử dụng css grid để tạo giao diện.
Cập nhật: 

Cách lấy data trong Next js

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy data và các kỹ thuật render data trong Next js
Cập nhật: 

Giới thiệu về React Hook SWR

Tên SWR là viết tắt của 3 chữ stale-while-revalidate có nghĩa là sử dụng trạng thái cũ nhưng vẫn update lại nó để có được dữ liệu cập nhật mới nhất và đảm bảo data vẫn được cache
Cập nhật: 

Giới thiệu về thư viện Recoil

Recoil là 1 thư viện quản lý trạng thái cho React. Sử dụng recoil có nhiều lợi điểm như bên dưới
Cập nhật: 

Agile dùng cho việc cung cấp các tính năng có giá trị cho người dùng

Bài viết này giới thiệu Agile, một trong những phương thức phát triển để cung cấp các tính năng có giá trị cho người dùng.
Cập nhật: 

Giới thiệu về React Spectrum

React Spectrum là một bộ sưu tập các thư viện và công cụ giúp bạn xây dựng trải nghiệm người dùng với tính thích ứng, dễ tiếp cận và mạnh mẽ.
Cập nhật: 

Cách điều tra lỗi như thế nào

Điều tra một lỗi khi chúng xảy ra
Cập nhật: 

Chất lượng mã nguồn cho năng suất phát triển

Bài viết này giới thiệu chất lượng của mã nguồn cho năng suất phát triển.
Cập nhật: 

Bộ đệm sử dụng cả bộ nhớ và memcached

Bài viết này giới thiệu một bộ đệm sử dụng cả bộ nhớ và memcached.
Cập nhật: 

Quan Niệm Về Thiết Kế Nguyên Tử

Bài viết giới thiệu quan niệm về thiết kế Nguyên Tử của Brad Frost.
Cập nhật: