質問
Điều tra một lỗi khi chúng xảy ra
Cập nhật: 

Trong bài viết này, tôi mô tả một quy trình điều tra khi lỗi xảy ra.

Yếu tố cần thiết của một cuộc điều tra lỗi

 • Tìm hiểu một cách nhã nhặn những gì mà thông báo lỗi trong bảng điều khiển đang hiển thị cho bạn xem.
 • Hiểu chính xác những gì lỗi được đề cập đến. Vui lòng tìm kiếm lỗi bằng Google Tìm kiếm nếu bạn cần.
 • Phân biệt rằng đó là lỗi phụ thuộc vào môi trường hoặc lỗi từ các yếu tố khác.
 • Hiểu chính xác các thay đổi từ mã khi nó đang làm việc.
 • Kiểm tra mã từng bước với trình gỡ lỗi hoặc logger, v.v để xem mã hoạt động ngoài mong đợi.

Giai đoạn điều tra lỗi

 • Tự điều tra lỗi trong 15-30 phút. Tìm cách để tự sửa lỗi.
 • Tham khảo ý kiến ​​với các thành viên trong nhóm xung quanh bạn ở mức độ không can thiệp vào công việc của bạn nếu bạn không thể tự giải quyết trong vòng 30 phút.
 • Nếu không sửa được, hãy liên hệ với họ với thống kê về những gì có thể và không thể thực hiện được và những gì không thực hiện được và thời gian làm việc bổ sung cần thiết.

Tại sao chúng tôi có giới hạn thời gian điều tra lỗi?

Giới hạn thời gian ban đầu có thể làm nản chí, nhưng điều quan trọng là phải đưa kêt quả của bạn ra trong một khoảng thời gian làm việc hạn chế.

Hãy nhận biết những gì bạn có thể và không thể làm trong thời gian giới hạn để giải quyết vấn đề.

Cách điều tra và giải quyết khi bạn phát hiện ra sự cố kỹ thuật

Nếu bạn có thể tìm kiếm vấn đề mà bạn tìm thấy, vui lòng cố gắng giải quyết vấn đề đó trong một thời gian giới hạn.

 • (Kiểm tra trạng thái hiện tại) Vui lòng xác nhận sự cố hoạt động tốt hay không trong mã hiện tại.
 • (Tìm kiếm cách khác) Nếu nó không hoạt động tốt, vui lòng điều tra cách khác.
 • (Sửa đổi mã) Vui lòng sửa đổi mã bằng cách điều tra lần 2 và tạo yêu cầu tải về.

Nếu bạn khó tự giải quyết, vui lòng tạo Vấn đề GitHub và bỏ qua vấn đề ngay lập tức.

Xem xét tác động của lỗi

Xem xét tác động của một lỗi mà bạn cố gắng giải quyết:

 • Vấn đề quan trọng như thế nào.
 • Có phải họ đang tạo ra lỗi và làm cho người dùng không hài lòng?
 • Những vấn đề có thể phát sinh nếu không được giám sát?

Chúng tôi hy vọng sẽ linh hoạt trong hành động của bạn tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của lỗi.

この記事が気に入ったら応援お願いします🙏
7
ツイート
LINE
Developer
Price Rank Dev
I use Next.js (React) and Firebase (Firestore / Auth) for development. We are also developing APIs for Ruby on Rails and GraphQL. Our team members are 6 Vietnamese and Japanese engineers.